SOTES s. r. o.
Cejl 48
602 00 Brno
tel.: +420 545 213 395
mobil: 602 511 969
fax: +420 545 213 396
e-mail: sotes@sotes.cz

IČO: 255 82 399
DIČ: 290-255 82 399
Obchodní rejstřík: KOS v Brně, oddíl C, vložka 35408


Kliknětě pro zvětšení